Våra Projekt

Projekt

Som vi har varit med och skapat

Lager- och orderhanteringssystem

Tedsys hjälper även en kund som jobbar inom lager- och orderhanteringssystem. Detta är en tjänst som erbjuder både webb- och mobilapplikationer där Tedsys hjälper till med webbapplikationen och serverlogiken.

Kunden hjälper företag att ha koll på sina artiklar, kunder och leverantörer, samt att kunna skapa kundordrar, inköpsordrar och produktionsordrar genom systemet.

Med hjälp av kunden skapas intuitiva lösningar fram för att vara anpassningsbara till kundens målgrupp. Även mindre och större projekt som kunden har fått som förslag eller begäran av sin målgrupp kan hamna hos Tedsys för att implementeras.

Projektet består av många olika tekniker, bland annat Java, SQL Databaser, AWS, integrationer mot andra system samt ett fullständigt API.

Gas- och värmesystem för mobila hem

Under 4 år har Tedsys varit kundens utvecklingsavdelning och bland annat utvecklar vi ett säkerhetsklassat gas och värmesystem för mobila hem.

Under processen ansvarar vi för att ta fram mjukvara, skriva grundläggande funktionalitet och integrationer mot både användare och tredje part.

Allting utvecklas i samråd med kunden. De får tycka till i utformingen av produkten och får regelbunden information kring projektets gång, både kring framgångar men även kring svårigheter och utmaningar. Majoriteten av projektet består av embedded utveckling, primärt skrivet i C.

Uthyrningsbranschen

Under de tre senaste åren har vi hjälpt en kund inom uthyrningsbranchen att effektivisera sitt arbete. Tidigare arbetade de enbart i Excel, där flertalet konsultchefer mailade runt diverse Excel-dokument för att lösa sin uppgift.

Tedsys klev in och presenterade en variant för att effektivisera arbetet och byggde en full-stack lösning där alla Excel-dokument nu absorberas av systemet och bra arbetsflöden tog fart.

Genom vårt nära samarbete, där kunden har full kontroll över sitt egna flöde, kan vi fortsätta förbättra deras arbetssituation och ta hand om alla tillfällen där de är på gång att använda ett externt dokument.

Detta projekt består också av olika tekniker såsom SQL Databaser, AWS integrationer, PowerBI, Sharepoint-integration och ett fullständigt API.

Fordonstillverkare

Sedan 2021 har Tedsys två utvecklingsteam hos en fordonstillverkare. Vi arbetar parallellt med de två redan existerade teamen och fyller på med väl vald kompetens. Båda teamen arbetar agilt med scrum.

Tedsys uppgift är att ta fram ett modersystem till fordonsparken. Det innebär att vi arbetar både som en del av kedjan för att kommunicera med användare samt även med den generella kommunikations-stacken i fordonet. Då vi arbetar agilt kan agendan ändras väldigt fort och fokus förändras till det som är viktigt i varje moment.

Att få bistå med två hela team är en fantastisk möjlighet, både för Tedsys och kunden. Vi får arbeta tillsammans, utveckla redan befintliga samarbeten och därmed kan vi leverera på topp från första dagen.

För de olika Automotive embedded systemen används bland annat tekniker som
C++, Python, Robot framework, CI Jenkins, CMake och Gerrit.